Kontakt | Oznamy | Farský list | História | Nemocnica | Rozdelenie ulíc |

Fatimské zjavenie Panny Márie
13. máj 1917 - 13. máj 2017

27.11.2016 Pastiersky list biskupov Slovenska - o svätení nedele a nedeľných nákupoch.


18.12.2016 Vianočný koncert - pre Občianske združenie Amazonky podporujúce ženy s diagnózou karcinómu prsníka.


04.12.2016 Benefičný koncert - v Katolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach


02.12.2016 rozVEDENÍ k Bohu - Víkendová obnova pre rozvedených, ktorí žijú sami.


14.11.2016 Kresťan by mal byť hrdinom - Výnimočný a dlho očakávaný knižný rozhovor s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, najvyššie postaveným Slovákom vo Vatikáne.


13.11.2016 Karneval - pre deti v kasárňach na Severe.


05.11.2016 DIELNIČKA - pre deti od 3 do 10 rokov


25.09.2016 Celoslovenské večeradlo - článok z Farského listu.


Prvé sväté prijímanie 2017 - Milí rodičia. Ak máte záujem o 1. sv. prijímanie pre svoje dieťa, ponúkame vám tieto možnosti prípravy.

1. Každý utorok (okrem prvopiatkového týždňa) o 16:30 v kostole sv. Martina pre rodičov a deti. Prvé stretnutie bude 27. septembra 2016.

2. Každú stredu (okrem prvopiatkového týždňa) o 17:30 v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe pre rodičov a deti. Prvé stretnutie bude 28. septembra 2016. Pozri stránku Farnosti Martin-Sever

3. Každý štvrtok (okrem prvopiatkového týždňa) o 19:00 na fare Martin-mesto pre rodičov prvoprijímajúcich detí. Prvé stretnutie bude 29. septembra 2016.

Štvrtková skupina je určená pre tých rodičov, ktorým nevyhovujú predchádzajúce možnosti, ale ktorí sú ochotní prijať plnú zodpovednosť za prípravu svojich detí. Inak povedané: rodičia budú pripravovať svoje deti k 1. sv. prijímaniu podľa inštrukcií kňaza.

Prihlásiť môžete tretiakov a starších z farností Martin-Mesto a Martin-Sever.

Prihlášky si môžete stiahnuť vo formáte DOC alebo PDF. Vyplnené prihlášky prineste na prvé stretnutie. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť aj na fare alebo v sakristii kostola.