Náš web "martin.fara.sk" migruje na novú doménu mtmesto.sk


Poďakovanie za milodary na opravu kostola

S poďakovaním vám oznamujem, že v poslednom čase viacerí farníci darovali peniaze na opravy kostola. Konkrétne ide o nasledovné milodary:

K 03.10.2020 : 5.000; 2x150; 3x100; 2x50;
K 11.10.2020 : 400; 200; 4x100;
K 18.10.2020 : 5x100;
K 25.10.2020 : 1x100; 1x50;
K 08.11.2020 : 200; 100;
K 15.11.2020 : 200; 2x100; 50*;
K 22.11.2020 : 1.000; 2x100; 50; 40*; 30*;
K 29.11.2020 : 250; 3x100; 2x50; 30;
* na účet

Okrem toho ďakujeme aj za milodary na zbierku na misie. Priebeh tejto zbierky pozri nižšie.


Zbierka na misie 18.10.2020

Milí farníci V súvislosti s misijnou zbierkou nám prišiel nasledovný e-mail:

Rozhodol som sa, že odošlem na Biskupský úrad do Žiliny 1.000 € ako zbierku na misie. Pozri obrázok:

Takže ako vidíte, zbierka je už odoslaná, a kto chce, môže teraz dodatočne prispieť na farský účet
SK10 0900 0000 0050 3103 8004 Samozrejme, že môžete podporiť misie aj priamo na účet uvedený v e-maili, alebo aj podľa možností uvedených na misijnanedela.sk. Avšak peniaze poslané cez biskupský úrad, sú zároveň aj prezentáciou diecézy, na rozdiel od individuálnej formy milodaru. Ak by sa náhodou stalo, že sa vyzbiera viac ako 1.000 €; budem váš milodar vnímať ako milodar na práve prebiehajúce opravy kostola.


V mene misionárov a chudobných v misiách vám veľmi pekne ďakujem. Nech vás Boh odmení svojím hojným požehnaním.

Kamil Lieskovský dekan


Najnovšie príspevky

Zbierka na misie - UZAVRETÁ: 106.5% 21.11.2020

Naša Žilinská diecéza 2.11.2020

Odpustky za duše v očistci 22.10.2020

Biblia - videokatechéza 20.10.2020

Tretia cesta 18.10.2020