Kontakt | Oznamy | Fain | 1. sv. prijímanie | Birmovka | História | Nemocnica | Rozdelenie ulíc | Skanzen |

Opatrenia farnosti kvôli šíreniu koronavírusu.

„Konferencia biskupov Slovenska rešpektuje zákaz organizovania verejných podujatí v súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku, preto sa v slovenských kostoloch najbližšie 2 týždne neuskutočnia verejné bohoslužby” (tkkbs.sk)

Rozhodnutie o neslúžení sv. omší sa predbežne predlžuje do 31.3.2020.

> sväté omše pre verejnosť nebudú do odvolania a rovnako sú zrušené všetky aktivity v priestoroch fary.
> kostol bude zatvorený, nakoľko sa v kostole robí nová elektroinštalácia. Na osobnú adoráciu bude otvorený kostol na Severe do 18:00 h.
> na vybavenie úradných záležitostí využite e-mail mt.mesto@gmail.com alebo telefón 043-4238414. Podobne aj v prípade pohrebu, zaopatrovania chorého alebo svätej spovede.
> V prípade potreby svätej spovede pre seba sa môžete telefonicky prihlásiť aj u pána kaplána tel. 0904-556007
>Kamil Lieskovský, dekan.Sviatosť birmovania 2019 – Na budúci školský rok 2018/19 plánujeme v našej farnosti birmovku. Prihlášku si môžete stiahnuť z http://martin.fara.sk/. Vyplnenú prihlášku treba priniesť na prvé organizačné stretnutie v piatok, 29. júna 2018 po večernej svätej omši v kostole. Prihlásiť sa môžu tí, ktorí budú v budúcom školskom roku deviataci a starší.Prvé sväté prijímanie – Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o prvé sväté prijímanie pre svoje deti aby ich v škole prihlásili na náboženskú výchovu a pri organizovaní mimoškolskej činnosti si rezervovali čas utorok od 17:30 do 18:40, kedy bude prebiehať farská katechéza pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov. Prosím rodičov, aby v priebehu júna prišli osobne aj s dieťaťom prihlásiť svoje dieťa na prípravu k prvému svätému prijímaniu. Najlepšie po večernej sv. omši, alebo aj v úradných hodinách.