Náš web "martin.fara.sk" postupne migruje na novú doménu mtmesto.skŽivé prenosy omší z kostola sv. Martina .

ŽŽivé prenosy je možné sledovať "online" aj z nášho kostola pomocou programu "VLC" čo je multimediálny prehrávač, ktorý sa dá použiť aj na streamovanie. Zatiaľ to bude každodenná korunka o 15:00. Postupne doplníme informácie.
Návod ako si nastaviť streamovanie:

1. V programe "VLC": "Media/Open Network Stream"

2. Zadajte: "tcp://mtmesto.sk:12323" a stlačte "Play"

3. Tu je ukážka. A funguje to aj na "VLC pre android" - teda na mobile alebo tablete.


Poďakovanie za milodary na opravu kostola

S poďakovaním vám oznamujem, že v poslednom čase viacerí farníci darovali peniaze na opravy kostola. Konkrétne ide o nasledovné milodary:

K 03.10.2020 : 5.000; 2x150; 3x100; 2x50;
K 11.10.2020 : 400; 200; 4x100;
K 18.10.2020 : 5x100;
K 25.10.2020 : 1x100; 1x50;
K 08.11.2020 : 200; 100;
K 15.11.2020 : 200; 2x100; 50*;
K 22.11.2020 : 1.000; 2x100; 50; 40*; 30*;
K 29.11.2020 : 250; 3x100; 2x50; 30;
K 06.12.2020 : 6x100; 90; 70; 3x50; 20; 1.050*; 200*; 100*; 50*;
K 13.12.2020 : 150; 110; 7x100; 50; 30; 2x200*; 100*;
K 20.12.2020 : 500; 200; 2x100; 5x50; 30; 30*;
K 27.12.2020 : 300; 100; 50; 1.000*; 100*;
K 28.12.2020 : 75*;

* na účet "Farnosti Martin" SK10 0900 0000 0050 3103 8004