Kontakt - kontaktné údaje, spoveď, zaopatrovanie v nemocnici...

Nedeľné oznamy 2016 - sväté omše, úmysly, birmovka, prijímanie...

Farské listy 2014

Farské listy 2015 01-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

Farské listy 2016 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |


SVIATOSŤ BIRMOVANIA 2017 - Na základe vzájomnej dohody farností Vrútky, Martin – Sever a Martin – Mesto sme sa rozhodli ponúknuť sviatosť birmovania každý rok v inej farnosti bez ohľadu na to, z ktorej farnosti birmovanec pochádza. Na budúci školský rok 2016/17 bude birmovka vo farnosti Vrútky. Prihlásiť sa môžu tí, ktorí budú v budúcom školskom roku deviataci a všetci starší. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť na fare alebo v sakristii. Vyplnenú prihlášku prineste na faru Vrútky najneskôr do 29. mája 2016.


Prihláška na letný tábor 2016 Pruské 15.-20.8.2016. Za prihláseného sa bude považovať ten, kto prinesie vyplnenú prihlášku a uhradí poplatok. Počet je obmedzený na 20 !!!