Kontakt | Nedeľné oznamy 2016 | Farský list | Nemocnica |


Prvé sväté prijímanie 2017 - Milí rodičia. Ak máte záujem o 1. sv. prijímanie pre svoje dieťa, ponúkame vám tieto možnosti prípravy.

1. Každý utorok (okrem prvopiatkového týždňa) o 16:30 v kostole sv. Martina pre rodičov a deti. Prvé stretnutie bude 27. septembra 2016.

2. Každú stredu (okrem prvopiatkového týždňa) o 17:30 v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe pre rodičov a deti. Prvé stretnutie bude 28. septembra 2016. Pozri stránku Farnosti Martin-Sever

3. Každý štvrtok (okrem prvopiatkového týždňa) o 19:00 na fare Martin-mesto pre rodičov prvoprijímajúcich detí. Prvé stretnutie bude 29. septembra 2016.

Štvrtková skupina je určená pre tých rodičov, ktorým nevyhovujú predchádzajúce možnosti, ale ktorí sú ochotní prijať plnú zodpovednosť za prípravu svojich detí. Inak povedané: rodičia budú pripravovať svoje deti k 1. sv. prijímaniu podľa inštrukcií kňaza.

Prihlásiť môžete tretiakov a starších z farností Martin-Mesto a Martin-Sever.

Prihlášky si môžete stiahnuť vo formáte DOC alebo PDF. Vyplnené prihlášky prineste na prvé stretnutie. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť aj na fare alebo v sakristii kostola.


SVIATOSŤ BIRMOVANIA 2017 - Na základe vzájomnej dohody farností Vrútky, Martin – Sever a Martin – Mesto sme sa rozhodli ponúknuť sviatosť birmovania každý rok v inej farnosti bez ohľadu na to, z ktorej farnosti birmovanec pochádza. Na budúci školský rok 2016/17 bude birmovka vo farnosti Vrútky. Prihlásiť sa môžu tí, ktorí budú v budúcom školskom roku deviataci a všetci starší. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť na fare alebo v sakristii. Vyplnenú prihlášku prineste na faru Vrútky najneskôr do 29. mája 2016.