Živé prenosy omší z kostola sv. Martina - Návod, ako sledovať omše cez internet je nižšie; - 28.10.2020

Oznam o duchovnej službe v podmienkach korona-pandémie; - 17.10.2020

Zbierka na misie - 18.10.2020 - 16.10.2020 - oznam sa priebežne aktualizuje (dopĺňa o nové milodary).


Živé prenosy omší z kostola sv. Martina .

Od nedele 25.10.2020 je možné sledovať sväté omše "online" aj z nášho kostola pomocou programu "VLC" čo je multimediálny prehrávač, ktorý sa dá použiť aj na sreamovanie. Z technicko - praktických dôvodov bude fungovať iba v čase sv. omše, alebo modlitby korunky, prípadne v čase inej aktivity. Teda nie nonstop ako doteraz. Návod ako si nastaviť streamovanie je dolu nižšie.

1. V programe "VLC": "Media/Open Network Stream"

2. Zadajte: "tcp://mtmesto.sk:12323" a stlačte "Play"

3. Tu je ukážka. POZOR! Bude to fungovať len v čase omše, korunky, alebo inej aktivity avizovanej na našej internetovej stránke a v oznamoch. A funguje to aj na "VLC pre android" - teda na mobile alebo tablete.


Oznam o duchovnej službe v podmienkach korona-pandémie; - 17.10.2020

Priznám sa, že od soboty 17.10.2020 som chcel spustiť internetové objednávanie sa na adoráciu, spoveď, Eucharistiu... Službu som chcel predbežne ponúknuť od nedele 18.10.2020 v čase od 15.00 do 16:30; Avšak vzhľadom na vážnu situáciu vás veľmi prosím, aby ste žiadali o tieto služby len v naliehavých situáciách a to telefonicky 043 - 423 84 14;

V situácii, v ktorej sa nachádzame, musí byť vecou nášho svedomia, aby sme sa maximálne chránili pred ochorením. Tu nejde o to, či JA ochoriem, ale tu ide o vyčerpaných a neraz aj frustrovaných zdravotníkov, ktorí riskujú životy a pokoj vo svojich rodinách, a to neraz iba kvôli nášmu pohodliu, bezohľadnosti a sebectvu. Takže maximálna ochrana pred chorobou je prejavom ohľaduplnosti a lásky nielen voči zdravotníkom ale v konečnom dôsledku aj voči ostatným nakazeným, ktorí ož opateru potrebujú a majú k dispozícii tých lekárov, ktorý by museli chodiť okolo mňa, keby som aj ja bol nakazený. Otázka teda nestojí tak, či sa bojím, alebo nebojím, (Prepáčte, ak budem trochu osobný: Tvoje hrdinstvo naozaj nikoho nezaujíma!) ale otázkou je, či som ohľaduplný, alebo bezohľadný.

Chápem, že život musí ísť ďalej a ani pri maximálnej ostražitosti nemám zaručené že neochoriem. Ale čo je v mojej moci, vnímajme ako vec svedomia a lásky k blížnemu. To je dôvod, prečo vás prosím, aby ste s pokorou prijali aj tento čas "sviatostného pôstu". Teraz naozaj nechcem, aby ste mali strach zavolať na faru a požiadať o spoveď a Eucharistiu, ale v plnej zodpovednosti pred Bohom, blížnymi a sebou samým uvážte, či je to nevyhnutné a či to nepočká, kým sa situácia aspoň trochu upokojí. O to viac, že ani táto situácia mi nijako nebráni prežívať a budovať svoju vieru a lásku k Bohu a blížnemu. Vopred vám ďakujem za vašu zrelú zodpovednosť a modlitby. >>> Kamil Lieskovský dekan <<<


Zbierka na misie 18.10.2020

Milí farníci V súvislosti s misijnou zbierkou nám prišiel nasledovný e-mail:

Rozhodol som sa, že odošlem na Biskupský úrad do Žiliny 1.000 € ako zbierku na misie. Pozri obrázok:

Takže ako vidíte, zbierka je už odoslaná, a kto chce, môže teraz dodatočne prispieť na farský účet
SK10 0900 0000 0050 3103 8004 Samozrejme, že môžete podporiť misie aj priamo na účet uvedený v e-maili, alebo aj podľa možností uvedených na misijnanedela.sk. Avšak peniaze poslané cez biskupský úrad, sú zároveň aj prezentáciou diecézy, na rozdiel od individuálnej formy milodaru. Ak by sa náhodou stalo, že sa vyzbiera viac ako 1.000 €; budem váš milodar vnímať ako milodar na práve prebiehajúce opravy kostola.


V mene misionárov a chudobných v misiách vám veľmi pekne ďakujem. Nech vás Boh odmení svojím hojným požehnaním.

Kamil Lieskovský dekan