Prvé sväté prijímanie 2019

Milí rodičia. - Ak máte záujem o prvé sväté prijímanie v máji 2019 pre svoje deti, prosíme vás, aby ste ich v škole prihlásili na náboženskú výchovu a pri organizovaní mimoškolskej činnosti si rezervovali čas utorok od 17:30 do 18:40, kedy bude v rámci večernej svätej omše prebiehať farská katechéza pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov. Prosím rodičov, aby v priebehu júna prišli osobne aj s dieťaťom prihlásiť svoje dieťa na prípravu k prvému svätému prijímaniu. Najlepšie po večernej sv. omši, alebo aj v úradných hodinách.

Na aktualizácii stránky sa zatiaľ pracuje

Formát DOC - Prihláška k 1. svätému prijímaniu.
Formát PDF - Prihláška k 1. svätému prijímaniu.
Prezenčný lístok - s dôležitými informáciami o príprave.
Časovotematický plán - rozpis dátumov stretnutí.
Pracovné listy pre prvoprijímajúcich.
Otázky ku skúškam prvoprijímajúcich.
Spytovanie svedomia ku svätej spovedi.
Ako sa spovedať ? Príprava - spoveď - po spovedi.

Nedeľná katechéza
01 |