Prvé sväté prijímanie 2018

Milí rodičia. - Ak máte záujem o 1. sv. prijímanie pre svoje dieťa, ponúkame vám tieto možnosti prípravy.

1. Každý utorok o 16:30 v kostole sv. Martina pre rodičov a deti. Prvé stretnutie bude 19. septembra 2017. Treba priniesť vyplnené prihlášky.

2. Každú stredu o 17:30 v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Severe pre rodičov a deti. Prvé stretnutie bude 20. septembra 2017. Pozri stránku Farnosti Martin-Sever

3. Každý štvrtok o 19:00 na fare Martin-mesto pre rodičov prvoprijímajúcich detí. Prvé stretnutie bude 21. septembra 2017.

Štvrtková skupina je určená pre tých rodičov, ktorým nevyhovujú predchádzajúce možnosti, ale ktorí sú ochotní prijať plnú zodpovednosť za prípravu svojich detí. Inak povedané: rodičia budú pripravovať svoje deti k 1. sv. prijímaniu podľa inštrukcií kňaza.

Prihlásiť môžete tretiakov a starších z farností Martin-Mesto a Martin-Sever.

Prihlášky si môžete stiahnuť vo formáte DOC alebo PDF. Vyplnené prihlášky prineste na prvé stretnutie. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť aj v sakristii kostola.

Prezenčný lístok - s dôležitými informáciami o príprave.
Časovotematický plán - rozpis dátumov stretnutí.
Pracovné listy pre prvoprijímajúcich.
Otázky ku skúškam prvoprijímajúcich.
Spytovanie svedomia ku svätej spovedi.
Ako sa spovedať ? Príprava - spoveď - po spovedi.