Prvé sväté prijímanie 2019 - Nedeľné katechézy

1. katechéza – 09.09.2018

1. Katechizmus: Z Modlitebníka pre deti prebrať:
- „O Pánu Ježišovi“ - s.12;
- „O Bohu“ - s.14;
- „Boh je stvoriteľ“ - s.15;

2. Písmo Sväté: „Stvorenie sveta“ Gn 1,1 – 2,2
- pomodliť sa k Duchu Svätému – s.73 (vedieť naspamäť)
- prečítať biblický príbeh a za pomoci obrázkov vysvetliť biblické posolstvo
(pôvodcom všetkého je Boh, ktorý stvoril všetko z ničoho. Všetko čo Boh stvoril je dobré, krásne, múdre, veľké, mocné, … Zo stvoreného sveta môžeme vyčítať, že Boh je dobrý, krásny, múdry, mocný, …)

3. Modlitba: Verím v Boha a Sláva

4. Úloha: Večer sa spolu pomodliť a porozprávať o tom, čo všetko krásne a dobré sme zažili – učiť sa žasnúť nad Božou dobrotou

Obrázková príloha

1. deň: Buď svetlo

2. deň: Stvorenie oblohy

3. deň: Súš a rastliny

4. deň: Nebeské svetlá

5. deň: Ryby a vtáky

6. deň: Suchozemské živočíchy a človek

7. deň: Deň odpočinku