Púť do Čenstochovej 6. - 8. máj 2017 - fotogaléria

Wadovice: Pred rodným domom Jána Pavla II.

Wadovice: Pred Bazilikou Obetovania Panny Márie

Wadovice: Krstiteľnica v bočnej lodi baziliky, kde bol pokrstený Ján Pavol II.

Wadovice: Celkový pohľad na baziliku a rodný dom Jána Pavla II.

Čenstochová: Pred vchodom do areálu na "Jasnej hore - 1

Čenstochová: Pred vchodom do areálu na "Jasnej hore - 2

Čenstochová: Modlitba korunky v tichu, v ústraní a s gitarou :-)

Lagievniky: Bazilika Božieho milosrdenstva v Lagievnikoch

Lagievniky: Pred svätou omšou v Slovenskej kaplnke pod bazilikou.