Na základe zmluvnej spolupráce so Slovenským národným múzeom v Martine zabezpečuje naša farnosť sväté omše v kostole sv. Štefana v Skanzene v Martine.


V prípade akýchkoľvek požiadaviek týkajúcich sa kostola sv. Štefana vyplňte prosím žiadosť a odošlite ju na našu mailovú adresu Farského úradu.